Oktober månads händelser
28-29 november . En sista fisketur på en spegelblank sjö. Badtemperatur 7,5 grader efter en rekordvarm höst. Coronaisolationen medför att aktiviteterna begränsas till vandringar i ett folktomt landskap.