Från Linköping:

E4 avfart Linköping Västra (nr 111) mot Linköping, efter 4 km kör Rv 34 mot Vimmerby/Kisa.

Följ Rv 34 cirka 18 km söderut, sväng av höger [1]och följ skyltning mot Törnevik, efter 4 km sväng vänster [2]efter ytterligare cirka 3 km skylt höger Aspegården.

Övre Aspegården är huset längst in på gården, uppför den lilla backen.