I sällskap med våra islandshästar på vackra beten intill gården med utsikt över Järnlunden. Daglig tillsyn och tillgång till friskt vatten och bra hägn. Nu finns även en belyst ridbana 20x40 meter och stor lösdriftshall.
Vi tar emot valackar, ungston och ston utan föl
För mer info och priser - info@aspegarden.se
pdf
Betesavtal:
Kontakta oss för inackordering av din islandshäst eller förhandsboka sommarbete 2023!