April månads händelser
2 maj. Igår flyttade två nya hyresgäster in på Aspegården. Verkar ha funnit sig tillrätta direkt.
21 maj. Distansundervisning!
22 maj. Kosläpp på Aspegården!