Maj månads händelser
14 juni. Ett kort möte mellan häst och jerseykalv. Grannarnas två kalvar fick flytta in på vårat bete medan våra hästar flyttar in på grusåsen hos grannen. Perfekt att kunna göra den sortens utbyten när grannsämjan är god. Bra för djuren eftersom parasittrycket minskar. Optimalt med magert bete till hästarna och kraftigare till växande ungdjur.

Här kan man inte låta bli att citera Lag (1933:269) om ägofred (5 KAP. Om skadestånd samt om rätt att bättra annans hägnad och att intaga annans hemdjur, 50§ andra stycket):

"Är hemdjur otamt eller okynnigt, så att det bryter eller flöjer över gill hägnad, skall, ändå att djuret uttsläppes å hägnade ägor, därom tagas sådan vård, att annans mark ej ofredas. "