Juni månads händelser
5 juli. Det tog nästan precis ett år men nu är Aspegården "Säker Gård", Länsförsäkringar, efter att vi gått igenom utbildning och vidtagit en rad åtgärder för att höja säkerheten på gården. Det mest omfattande har varit att städa ur elektriska installationer. På ett jordbruk finns gamla installationer och maskiner som inte längre fyller funktion eller är rent livsfarliga. Nu har vi jordfelsbrytare i alla lokaler och även brandsläckare/brandlarm/översvämningslarm är kompletterade. Nyttigt både med den obligatoriska utbildningen och friska ögon (Länsförsäkringar och vår elektriker El-Effekt) eftersom man snabbt blir hemmablind. På köpet fick vi även lägre försäkringspremie!
12-16 juli. Höganäs med god mat, strålande väder med 25-30 grader i luften och tropiska nätter. Utflykter till Mölle, Arild och Sofiero med våra elcyklar. Till Kullens topp blev det dock bil...