Juni månads händelser

20 juli. Har 0,2 ha vall vid landsvägen. Smalt och trångt att vända - kräver extraordinära åtgärder. Att backa och krångla med traktor och höpress fungerar men inte om man har vagn i släp efter höpressen. Med finbilen och manuell lastning blir höpriset anpassat därefter!

På ett annat stycke har någon från Lantmäteriet utan tanke på vilka problem det skapar slagit ner ett gränsmarkeringsrör mitt ute på gräsvallen! Läser man innantill på Lantmäteriets hemsida så lär man sig att: "Nej, det är straffbart att förstöra eller ändra en gränsmarkering. Det är alltså inte tillåtet att till exempel rubba eller kapa befintliga gränsrör." Jag brukar försöka markera var röret sitter men våra hästar sabotera genast alla pinnar som jag placerar ut. När gräset vuxit upp är det mer av slump jag hittar röret igen. Att köra på järnröret med slåttermaskin innebär med 100% sannolikhet totalhaveri så jag chansar aldrig. I år hittade jag inte röret när vi tog ensilage utan några dagar senare så här blev det också höskörd som nödlösning.