Mars månads händelser
13 April. Dymelonsdag och all ved är inte huggen! Enligt bondepraktikan och diverse skrock så kommer veden att ryka och bli svår att tända...
9-10 April. Bomans hotell i Trosa med familj för att fira Marias födelsedag. Kul inredning i rummen och god mat.
2 April.Skifteslaget ryckte ut med röjsågar och gott humör för att röja sly vid Ångsågsplanen.