Mars månads händelser
13 april. Efetr en otrolig värmebölja har verkligheten återkommit med typiskt aprilväder och temperaturer straxt över noll. Vi hann faktiskt gå över på solvärmesystemet under några riktigt vackra dagar men nu är det tillbaka till pelletspannan igen.
Solen har varit i fokus under flera veckor nu här hos oss. Vi har inhämtat anbud från solelanläggare och efter föredömligt och engagerat stöd från Kinda kommuns energirådgivare har vi nu beställt en 16,5 kW solelanläggning från Solcellsbyggarna i Boxholm. Visst skulle vårt ladugårdstak kunna hysa en ännu större anläggning men vi anpassar oss efter regler och ekonomiska förutsättningar. Många vill satsa på solel så vi räknar med att jobbet blir i juli/augusti.