Augusti månads händelser
28 september. Stilla morgon vid Törneviken. Dimman börjar lätta och vattnet ligger totalt spegelblankt. Fortfarande 14 grader i vattnet men det är långt från det hektiska livet som vi har sommartid kring sjön nu på hösten. De flesta har redan tagit upp sina båtar och missar möjligheten att komma ut i naturen när det är som finast!