Några rid-/promenadvägar kring Törnevik. Kilometermarkörer och höjdprofil utgår med start och slut vid Aspegården.