September månads händelser
14 oktober. Brittsommarväder med dimmiga grryningsstunder.
3 oktober. Länge har jag svurit över att batteriet på traktorn inte laddar. Fick äntligen tummen ur och monterade en ny generator. Svåraste utmaningen var att lyfta bort och lägga tillbaka motorhuven! Opraktiskt stor och tung plåtkonstruktion som man nog egentligen ska vara två att hantera. Nu gick det bra utan att jag drabbades av ryggskott.