juli månads händelser
25 augusti. Mycket har kretsat kring vatten och fiske den sista tiden. Jag är aktiv i Stångåns Vattenråd och det har varit flera möten och andra aktiviteteter kring detta. Det börjar också bli dags att inleda höstens fiske. Gösen på bilden med sina knappa fem kilo fick knyta ihop vattenrådets arbete med fisket genom att bidra med provmaterial för analys av bland annat kvicksilver, PVC och PFAS. Abborren får bli morgondagens lunch.
Vid sidan av fritidslivet som pensionär så har arbetet som konsult i Clover kommit igång efter semesterperioden. Lagom med arbete och kul med nya kollegor och arbetsuppgifter.